Thủ tục vào khoá mã đài cho cassette kiểu 3000, 4000, 5000, 7000

Bước1:

Vào mã khoá bằng cách sử dụng các phím bấm từ 1 đến 4 . Bắt đầu từ phím số 1 nhấn mỗi phím liên tục cho đến khi màn hình xuất hiện số đúng theo yêu cầu (Nhãn có ghi mã khoá nằm phía trong thành hộp găng tay).

Bước2:

Khi mã khoá đúng đã hiển thị trên màn hình,nhấn phím số 5 để vào mã khoá. Đài Cassette sẵn sàng hoạt động. Nếu vào mã khoá sai thì màn hình hiển thị chuyển về trạng thái CODE và ta cần vào lại mã khoá đúng.

Chú ý:

Tất cả các thiết bị âm thanh của xe Ford chỉ chấp nhận 10 lần vào sai mã khoá . Sau lần thứ 10 vào sai mã khoá màn hình xuất hiện "Lock 10" để báo rằng thiết bị âm thanh đã khoá, thiết bị sẽ ngừng hoạt động tạm thời cho tới khi được công ty Ford thiết lập lại mã. Khi màn hình hiển thị " Lock 10" ngay lập tức dừng mọi hoạt động với thiết bị âm thanh và thông báo cho công ty hoặc xưởng dịch vụ bảo hành gần nhất. Công ty Ford Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả gây ra với hệ thống âm thanh nếu khách hàng không tuân thủ các chỉ dẫn nêu trên.

Tin tức khác